Οικονομικά Στοιχεία

Για να δείτε τα οικονομικά στοιχεία από τα παρακάτω φωτοβολταικά πάρκα ανατρέξτε στους αντίστοιχους συνδέσμους.

EMV Α.Ε.
www.emv.gr
ΑΚΤΙΝΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
www.aktinaaigaiou.gr
ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε
www.aktinaenergy.gr
ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε
www.aktinapeloponnisou.gr
ΑΚΤΙΝΑ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε.
www.aktinachanion.gr