Eρεν Eλλάς A.E

2019

Για να δείτε τα Οικονομικα Στοιχεία πατήστε εδώ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 1/9/2020

2018

Για να δείτε τα Οικονομικά Στοιχεία πατήστε εδώ

2017

Για να δείτε τα Οικονομικά Στοιχεία πατήστε εδώ.

2016

Για να δείτε τα Οικονομικά Στοιχεία πατήστε εδώ.

2015

Για να δείτε τα Οικονομικά Στοιχεία πατήστε εδώ.

2014

Ισολογισμός Eρεν Ελλάς Α.Ε.

Για τον ισολογισμό της εταιρείας πατήστε εδώ.

Προσάρτημα Ισολογισμού Eρεν Ελλάς Α.Ε.

Για το προσάρτημα ισολογισμού της εταιρείας πατήστε εδώ.