Οικονομικά Στοιχεία

Για να δείτε τα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών αιολικών πάρκων ανατρέξτε στον αντίστοιχο σύνδεσμο παρακάτω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. www.ellinikiaioliki-sa.gr
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΙΣΤΙ Α.Ε. www.energeiaki-maristi-sa.gr
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ Α.Ε. www.energeiaki-ptoon-sa.gr