Δελτία Τύπου

Παρίσι/Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2018: H TOTAL EREN ΑΝΤΛΕΙ 200ΕΚ € ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΗΛΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 162MW

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.