Δελτία Τύπου

Παρίσι/Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2021: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 40 MWp ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ TOTAL EREN ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Παρίσι/Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2018: H TOTAL EREN ΑΝΤΛΕΙ 200ΕΚ € ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΗΛΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 162MW