ΒΟΡΕΑΣ Α.Ε

voreasΑσπροχώματα

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 14,55 MW χωροθετείται στη θέση Ασπροχώματα, του Δ. Διστόμου – Αράχωβας - Αντίκυρας Βοιωτίας. Βρίσκεται σε λειτουργία 4 χρόνια και αποτελείται από:

  1. 1. Επτά (7) ανεμογεννήτριες της εταιρείας κατασκευής Ανεμογεννητριών Vestas
  2. 2. Υποσταθμό ανύψωσης τάσης 20/150kV στην περιοχή «Ασπροχώματα»

Η εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή του πάρκου είναι 37,8 GWh.

 

 

Προηγούμενο Πάρκο