ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ Α.Ε.

ptoonΠτώον

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 40 MW κατασκευάζεται στη θέση Πτώον, των Δ. Χαλκιδέων και Ορχομενού, Ευβοίας και Βοιωτίας και αποτελείται από:

  1. 1. Είκοσι (20) ανεμογεννήτριες της εταιρείας κατασκευής Ανεμογεννητριών Gamesa
  2. 2. Υποσταθμό ανύψωσης τάσης 20/150kV στην περιοχή Κόκκινο Βοιωτίας

Η κατασκευή του αιολικού πάρκου και συνοδών έργων ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2015 και αναμένεται να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε λειτουργία τον Ιανουάριο 2016.

Η εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή του πάρκου είναι 96,8 GWh.

 

 

Προηγούμενο Πάρκο / Επόμενο Πάρκο