ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΙΣΤΙ Α.Ε.

maristiΜαρίστι – Μαυροβούνι

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 42 MW χωροθετείται στη θέση Μαρίστι – Μαυροβούνι, του Δ. Θηβαίων Βοιωτίας και αποτελείται από:

  1. 1. Είκοσι μία (21) ανεμογεννήτριες της εταιρείας κατασκευής Ανεμογεννητριών Gamesa
  2. 2. Υποσταθμό ανύψωσης τάσης 20/150kV στην περιοχή Βάγια Βοιωτίας

Η κατασκευή του αιολικού πάρκου και συνοδών έργων ξεκίνησε το Νοέμβριο 2014 και το πάρκο τέθηκε σε λειτουργία το Δεκέμβριο 2015.

Η εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή του πάρκου είναι 126 GWh.

 

 

Επόμενο Πάρκο