ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

kithaironas1Κιθαιρώνας

Ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 25,5 MW χωροθετείται στο όρος Κιθαιρώνας, του Δ. Θηβαίων Βοιωτίας.

Βρίσκεται σε λειτουργία 3 χρόνια και αποτελείται από:

  1. 1. Τριάντα (30) ανεμογεννήτριες της εταιρείας κατασκευής Ανεμογεννητριών Gamesa
  2. 2. Υποσταθμό ανύψωσης τάσης 20/150kV στην περιοχή «Γοροφάκι»

Η κατασκευή του αιολικού πάρκου και συνοδών έργων ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2011 και ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το Μάϊο 2012. Η εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή του πάρκου είναι 90 GWh.

 

Προηγούμενο Πάρκο / Επόμενο Πάρκo